Hyödylliset tietolähteet

Anja Annosjakelu
Annostelee lääkkeet turvallisesti

Apteekkariliitto
Ajankohtaista tietoa apteekkialasta

Fimea
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Fineli
THL:n ylläpitämä elintarvikkeiden koostumustietopankki

Kela (lääkkeet)
Tietoa m.m. lääkekorvauksista
Lääkekasvatus
Hyvä tietopaketti lääkkeiden käytöstä jokaiselle. Suunniteltu peruskoulun opettajille.

Myrkytystietokeskus
Myrkytysten ensiapuohjeet sekä tietoa kasvien, sienien, lääkkeiden
sekä muiden kemikaalien myrkyllisyydestä

Norkko
Siitepölytiedotuksen tarjoaa Turun yliopiston
aerobiologian yksikkö

Omakanta
Kaikki terveystietosi ja reseptisi yhdestä paikasta!

Terveyskirjasto
Luotettavaa tietoa terveydestä!

Paljon tietoa esim. Käypä hoitosuositusten potilasversiot, laboratoriotutkimusten tulkinta, kodin lääkeopas ja ohjeita itsehoitoon

THL - terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Ajankohtaista tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista

Uudenmaan Muistiluotsi
Toiminta on suunnattu
muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen sekä kaikille muististaan ja muistin huoltamisesta kiinnostuneille!