Lääkejätteet

Käyttämättä jääneet, vanhentuneet tai pilaantuneetlääkkeet vaativat erityiskäsittelyn jätelaitoksella. Lääkkeitä ei saa heittää pois talousjätteiden joukossa, koska ne kuormittavat ympäristöä ja saattavat myös joutua vääriin käsiin.

Lajittele lääkejätteesi ennen apteekkiin tuomista näin:
• Elohopeakuumemittarit erillään.
• Irralliset tabletit läpinäkyvässä pussissa.
• Voiteet, aerosolit ja nestemäiset lääkkeet omissa pakkauksissaan.
• Jodia sisältävät lääkkeet erillään.
• Ruiskut ja neulat erillään.

Lääkejätteitä eivät ole apteekista ostetut pesuaineet, vitamiinit tai ravintovalmisteet. Ne voidaan laittaa sekajätteen keräysastiaan. Linkki Rosk´nRollin sivulle Näin kierrätät kotitalouden lääkejätteet